Kas personalitöö saab olla vaimne? Saab või ei saa.

Päris intrigeeriv kui vastus oleks – ei saa. Isegi inimene, kes ei arva nn vaimsusest mitte midagi, vaataks sellele vastusele küsivalt: kas tõesti? Saab ikka küll, seda ma kohe selgitan.

Keegi meist ei lükka ju eemale inimlikku soojust ja hoolitsust.

Aastakümneid peetakse juhte karmideks ja autoritaarseteks. Jah, enamuse ajast see nii ongi, sest ametipositsioon on juba selline, kus isik peab vastutama kõige eest- kõige esimesena ikka tulemuste eest. Ma austan kindlameelseid juhte, nendeta ei jääks ükski ettevõte püsima. Ja selleks, et töötaja tunneks end ka inimesena ongi tööl personalitöötaja- oluline vahepuhver.

Olles töötanud personalijuhina ligi 20 aastat, näen isegi, et ilma inimlikkuseta (võin ka nimetada- vaimsuseta) seda tööd lihtsalt teha ei saa.

Ükskõik, millises ettevõttes sa töötad  – kui seal on olemas personalijuht, siis minnakse esimesena tema juurde, sest tema justkui mõistab ja saab aru. Tundub väga loomulik, sest ilma empaatia ja inimlikkuseta sa töötajat ei motiveeri ega innusta.

Mida ma olen aastakümnete jooksul oma ametis oluliseks pidanud:

 1. Arenda enda empaatiavõimet.
 2. Mõista ettevõtte eesmärke- saa aru numbritest ja suurest pildist.
 3. Leia moodus töötajatele ettevõtte eesmärke jagada nii, et  see oleks ka neile arusaadav.
 4. Leia ühenduskoht nii juhtide kui töötajate vahel.
 5. Innusta ja motiveeri juhti nägema töötegemist töötaja silme läbi ja vastupidi.
 6. Aita kaasa sujuva ja toetava töökeskkonna ja -kultuuri tekkimisele.

Empaatiavõime ehk kuidas sa tajud juhti ja kuidas sa tajud töötajat. Läbi tunnetuse kasvu oskad juba mingi aja pärast isegi aru saada, kas inimene valetab sulle või mitte. Töötades suurtes ettevõtetes, kus on 100 ja enam töötajat on see oskus väga oluline. Juhul kui sul on hallata kuni 50 töötajat, siis sa ju tead juba neid nimepidi ja tead ka nende käitumismustreid. Kuid kui tegemist on töötajatega, kellega sa iga päev kokku ei puutu, siis aitab sind ainult tunnetuslik taju. Mõned nimetavad seda ka kõhutundeks või kuklakarvadeks.

Miks on empaatiavõimet/vaimsust vaja? Kas oled märganud kollektiivis, et on inimesi, kellega sa justkui tahad suhelda ja on ka neid, kellest suure kaarega tahaks mööda joosta? Siin tulebki mängu sinu tunnetuslik taju- sa mõistad koheselt, kellega on sul mugav ja meeldiv vestelda ja kellega mitte.

Empaatiat saad töökohal kergelt arendada:

 1.  arenguvestluste ajal, kui koos otsese juhiga teete vestlusi
 2.  üks-ühele tagasiside vestluste ajal töötajatega.

Kuidas:

 1. Mida avatum vestlus, seda siiram on töötaja ning seda kergem on temaga suhelda.
 2. Vestluse alguses sulata jää- too välja töötaja positiivsed omadused või tulemused, kiida teda ja toeta tema argumente, mis on kooskõlas ettevõtte arenguga.
 3. Läbi avatud küsimuste avad töötajapoolse vestluse.
 4. Kasuta töötajat kõnetavaid teemasid- eneseareng, hobid või perekondlikud teemad (ikka siis, kui oled neist teadlik).
 5. Näita üles enda osavõtlikkust ja soojust, et oled seal justkui ainult tema jaoks. Töötajad tunnetavad samamoodi sinu positiivsust ja sooja suhtumist- see omakorda annab neile alateadliku sõnumi, et nad on vajalikud ja nad kuuluvad perekonda, neist hoolitakse ja neid kuulatakse.

Rõõmuga pean tunnistama, et olles mõnest ettevõttest juba aastaid eemal, tulevad endised töötajad tänaval vastu ja kallistavad, sest nad tundsid minu olemasolu ajal end hästi ja turvaliselt. Miks nad seda tundsid – sest ma tean, et kasutasin nendega koos töötades oma vaimset võimet- empaatiat.

Julgege olla töötajatega siirad ja empaatilised!