Offboarding ehk kui teed lähevad lahku

Originaalpostitus on avaldatud Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja Teatajas, mis ilmus oktoobris 2020

Tulemuslik ja oskuslik offboarding

Offboarding on töötaja organisatsioonist väljajuhtimine ning töösuhte lõpetamine.

Offboardingu sisu võib olla iga ettevõtte jaoks erinev. Mõnel juhul on see lihtsalt tööandja ja töötaja koostöö lõpetamine ehk paberite allkirjastamine, teisel juhul aga tööandja poolt kirjeldatud protsess koos lahkumisvestlusega.

Miks kasutatakse offboardingut? Läbimõeldud offboardingu protsessi käigus informeeritakse meeskonda, toetatakse lahkuvat töötajat ja hoitakse dokumendid ning kõik varaga seonduv korras. Peamiseks eesmärgiks on säilitada ettevõtte maine tööandjana ning luua võimalus, et lahkuv töötaja saaks olla tulevikus taas töötaja, klient või isegi tööandja soovitaja.

Offboarding algab töötaja lahkumisavaldusest või tööandja teavitusest töölepingu lõpetamisest. Sellele järgneb lahkumisvestluse kokkuleppimine ning meeskonna ja klientide (kellega lahkuv töötaja koostööd tegi) teavitamine.

Milleks on lahkumisvestlus hea? Lahkumisvestlust soovitan alati pidada ning selleks ka korralikult valmistuda. Lahkuv töötaja võib olla pehmeloomuline, kuid võib olla ka keeruka iseloomuga. Ettevalmistus võimaldab sellega arvestada ning vestluse käiku juhtida. Jagatav info peaks sisaldama ülevaadet, milline osa oli töötajal ettevõtte eesmärkide täitmisel, töötaja tugevaid külgi ja suurepäraseid oskusi, kuid ka võimalikke arengukohti. Samuti on hea lasta töötajal endal rääkida, et saada võimalikult palju väärtuslikku tagasisidet tööandja juhtimise, kommunikatsiooni, tööprotsesside, sisekliima jne kohta. Lahkumisvestluse käigus saadud info on aidanud parandada nii mõnegi ettevõtte protsesse ja toimimist. Lahkumisvestluse viib tavaliselt läbi otsene juht või mõningatel juhtudel ka personalitöötaja, sõltuvalt sellest, kuidas on ettevõttes välja kujunenud. Kui töötaja lahkumise tegelik põhjus ei ole veel teada, siis on hea seda vestluse käigus küsida. Selleks võib olla nii isikliku elu teemad (suhted, lapsed, tervis) kui ka tööalased (suhted, puudulikud oskused, puudulik kommunikatsioon).

Tööandja algatusel töösuhte lõpetamiseks peetava vestluse ettevalmistamisel tuleb läbi mõelda erinevad stsenaariumid ehk erinevad lahkumise lõpetamise variandid. Millised on tööandja võimalused ning millised töötaja vajadused. Eeltööna tasub otsida töötaja profiilile sobivat toetavat infot (tööpakkumisi, koolitus- ja nõustamisvõimalusi jne.) ning võimalusel koostada töötaja tugevusi ja oskusi kirjeldav soovituskiri.

Lahkumisvestlusel ei tasu anda hinnanguid ning on hea hoida sõbralikku tooni. Väldi- õigustamist, süüdistamist, tööle jäävate töötajate upitamist või juhina pettumuse väljendamist.

Ole ise väärikas ja aita töötajal väärikaks jääda. Isegi siis, kui lahkumise on algatanud töötaja, otsi alati töötajale pehmem ja toetavam võimalus töölepingu lõpetamiseks. Võimalusel kingi lahkuvale töötajale ettevõtte meene- see tunnustab ja jätab lahkujale hea tunde.

Raskemate lahkumisvestluste läbiviimiseks võib kutsuda ettevõtte välise nõustaja, kes neutraalse isikuna teeb juhi või personalitöötaja asemel lahkumisvestluse ning maandab osapoolte liigseid emotsioone.

Lahkumisvestluse järgselt peaks jääma ainult töötajale usaldatud vara tagastamine ja paberite lõplik vormistamine. Ettevõttes endas aga teavitustöö, kuidas tööprotsessid edasi lähevad (kes asendab lahkunud töötajat või kuidas protsessid ümber korraldatakse tagamaks igapäeva töö sujumine).

Tulemuslik ja oskuslik offboarding võimaldab nii ettevõttel kui ka töötajal jätkata tugevamana.

 

Kui soovid offboardingu kontrollküsimustikku ( mille järgi oma ettevõttes offboarding üles ehitada) ja lahkumisvestluse näidisküsimustikku, siis palun kirjuta info@ellemuuga.com ning saadame need sulle päeva jooksul.


Juhul kui soovid oma ettevõttesse “Offboarding ja lahkumisvestlus” 5-tunnist koolitust, siis kirjuta info@ellemuuga.com ning kasuta sooduskoodi “blogi1” ja saad koolituse 20% soodsamalt.