Suhete energeetika igapäeva rollides!

Suhete energeetiline tervis ja alateadvuse roll selles läbi elu.

Me oleme suhtes. Suhted on erinevad ja määratud enamasti meie igapäevaste rollidega, oleme mees ja naine; vanem ja laps; vend ja õde, ema ja isa; tööandja-alluv; müüja-ostja, kolleeg, sõber, tuttav jne.

Igat üksikut suhet iseloomustab oma energeetika ning erinevate energeetiliste väljade koostoime mõjutab kogu meie elu. Selleks, et oma suhetes energeetikat terve ja positiivsena hoida, tuleb igal inimesel ise ”tööd teha”, teadvustades, millist suhet/millist energeetikat ta nendesse soovib ja millist mitte. See pole kahtlemata lihtne ülesanne, kuna me ei vabane oma tavapärastest käitumismustritest ja (eelkõige negatiivsetest) suhtumistest üleöö. Annan oma lugejale juhise, kuidas ennast paremini lugema õppida ja energeetilise tervenemisega algust teha.

Meie energeetika avaldub ennekõike meie sõnades ja mõtetes. Igal sõnal on oma energeetika. Mõttel, mis koosneb sõnadest, on samuti oma spetsiifiline energeetika. Inimese peast käib päevas läbi tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid mõtteid. Kust nad tulevad ja kas me neid kõiki kontrollime ja endale teadvustame? Kindlasti mitte, kuna enamik mõtteid tuleneb alateadvusest. Meie suhete energeetikat mõjutavadki väga suures osas alateadvus ja lapsepõlves omandatud käitumismustrid.

Bruce Lipton on raamatutes „Uskumused ja bioloogia“ ja „Mesinädalate efekt” kirjutanud [refereerituna]: Meie igapäeva-elu juhib alateadvus oma 95% päevast, teadlikke otsuseid teeme me seega 5% päevast. Kust saab alateadvus oma info? Lapsed viibivad sünnist kuni 7. eluaastani oma meeleseisundis teeta lainetel, mis on see sagedus, kus töötavad hüpnotisöörid. Seega, lapsed alates sünnist kuni 7. eluaastani on pidevas hüpnoosi-seisundis. Kõik, mida te lastele sel ajal räägite, läheb otse nende alateadvusesse. Kas see info on hea või halb, see sõltub vanematest ja vanavanematest – seega nendest inimestest, kellega lapsed kõige rohkem koos viibivad. Lapsed ei absorbeeri mitte ainult sõnu, vaid ka käitumist ja suhtumist. Kooliajal saab alateadvus, nagu korrutustabel, infot läbi kordamiste. Teadlased on kindlaks teinud, et kui kordad mingit sõna või lauset 7-9 korda, siis talletub see alateadvusesse. Alateadvusse saab täisealisena infot sisestada ka momentaalselt – läbi tugevate emotsionaalsete ehmatuste.

Me tajume igas seltskonnas, kas seal on positiivne või negatiivne õhkkond. Tajume, kas inimesega, kellega vestled, on meeldiv koos olla, või mitte. Saame ju kohe öelda, kas õhus on soojust ja hoolivust või on õhus pinget ehk ”õhk on paks”. See mida tajume, ongi energeetika. Kuid inimesed enamasti ei teadvusta, et nad on seejuures juhitud alateadvusest. Alateadvus juhib meie suhteid ja suhtemustreid.

Inimese energeetiline areng algab koos muna- ja seemneraku arenguga, seega ammu enne eostamist. Arengut mõjutavad vanemate (hetke)emotsioonid ja läbielamised. Kui ema ja isa on enne lapse eostamist viibinud harmoonilises ja armastavas meeleolus, siis see mõjutab ka hilisemas faasis loote arengut positiivselt. Lapsele lisandub peale sündi vanematelt üle kanduvale energeetikale ka keskkonna, eelkõige koduse õhkkonna energeetika. Samade vanemate lapsed võivad suhetes täiesti erinevalt käituda, kui nende arengut on mõjutanud erinevad tegurid.

Lasteaiaealisena võtab laps iga sõna tõe pähe. Kui vanemad teda noomivad või hurjutavad, siis see talletub kogu eluks. Kui palju vanemaid annab endale aru, et nad mõjutavad oma sõnadega lapse tulevikku, oma lapse enesekindlust ja isiksust? Ja siis imestame, miks ta oma elus hakkama ei saa või ei käitu vastavalt ühiskonna tavale ja ootustele. Kui oled kasvõi korra oma lapsele öelnud, et ta on saamatu, siis saadab see sõna last nii kaua, kuni ta seda lõpuks teadvustab. Paljud inimesed ei teadvusta seda endale elu lõpuni. Kui laps endast negatiivselt mõtleb, on tema energeetika madal ja see kuvab väljapoole.

Mind teeb seltskonnas kurvaks, kui eakad inimesed hurjutavad oma täisealisi lapsi, et ta ei oska elada, et ta peaks juba täiskasvanud olema, et ta peaks tegema seda või teist. Eeskuju on tulnud omakorda hurjutajate vanematelt ja see näitab, et ka nendega on lapsepõlves nii käitutud. Kuid kes julgeb endale otsa vaadata ja tõdeda, lapsevanemana, et ma ise lõin oma lapse selliseks? Vist mitte paljud. Ärge süüdistage siiski oma vanemaid, vaid teadvustage see teema enda jaoks, avades selle kaudu võimaluse muuta nii enda, kui ka oma laste elu.

Suhete energeetiline tervendamine algab hetkeolukorra teadvustamisest. Analüüsi, mis Sind häirib, kuna ka see väljendub konkreetse suhte energeetikas. Hinda, kas leitu lähtub Sinust või suhte teisest poolest – kuid tea, et tavaliselt peegeldab suhte teine pool Sind ennast. Tasub analüüsida enda varasemaid kogemusi või läbielatut. On ka juhtumeid, kus teise inimesega vesteldes, tulevad ette lausejupid või situatsioonid, mille oled unustanud või soovinud oma mälust kustutada. Esimene samm tavapärase käitumismustri muutmiseks algab teadvustamisest, kust see alguse sai. Teisena tuleb leida soovitav vaste – see tähendab, esita küsimus, milline on Sinu jaoks positiivne käitumine või olukord selles situatsioonis? Kas tajud, et positiivse vaste leidmisel, muutub kohe ka energeetika? Võta endale aega ja käi kogu teema päris algusest peale uuesti läbi, aga asenda teema või olukorra lõpp positiivse tulemusega. Taju, kuidas see olukord oleks sulle tundunud! Taju ja tunneta! Kui saad selle nn positiivse tunnetuse kätte, siis jäta see tunne meelde. Sa võid selle endale ka talletada mingi tegevusega, näiteks sõrmenipsuga või põlveplaksuga. Seda selleks, et kui sama negatiivne situatsioon peaks taastuma, saad positiivset tunnet plaksu või sõrmenipsu kaudu meelde tuletada.

On ka teisi viise kuidas oma energeetikat muuta ja enesetunnet parandada. Järgnev tehnika võib sulle tunduda küll kummaline, kuid see on minu ja nende elus, kellele seda tehnikat jaganud olen, alati toiminud. Ükskõik, kas tunned end riivatuna või solvatuna, on Sul võimalus oma panustatud energia tagasi kutsuda ja tagasi saata võõras energia, mille inimestega kokkupuutes said. Selleks võtteks on hingamine koos taotlusega: mõtled inimesele või olukorrale, mis Sind rivist välja lõi. Kui oled üksi, võid teha seda kõva häälega, kui aga rahvarohkes kohas, siis mõttes. Enne sügavat sisse- ja väljahingamist teed taotluse: iga sissehingamisega toon tagasi oma eluenergia, mis ma sellesse suhtesse või olukorda puhtal, muutumatul ja mõjutusteta kujul olen andnud ning iga väljahingamisega saadan võõra energia selle omanikule puhtal, mõjutusteta ja puutumatul kujul tagasi. Hingad süvalt sisse ja välja seni, kuni tunned kergust. Oleneb teemast, võib selline energeetiline ”puhastumine” erinevalt aega võtta.  Paarisuhte purunemisel tuleb seda harjutust teha mitu korda, isegi terve nädala, iga päev korra, kuna teie energeetiline side on olnud väga sügav. Teiste teemade puhul võib piisata ka ühest korrast. Soovituslik on seda harjutust teha üksi olles.

Hingamine on kasulik, sest hapnik lahustab põletikke – negatiivne allasurutud emotsioon on kehas tekkinud pinge, mis tekitab põletikulist keskkonda. Selleks, et kogu Su keha lõdvestuks ja Sinu psüühikat toetaks, on vaja hapnikku. Peale kirjeldatud, mõtestatud hingamistehnika kasutamist tekib enesega rahulolu ja see nn valulik teema on justkui lahtunud. Sa pole selle energeetikaga enam seotud ja Sul on palju lihtsam oma igapäeva toimetustega edasi tegutseda ning see inimene, kellega see negatiivne teema seotud oli, ei tundu enam koletis, vaid on saanud üheks tavaliseks inimeseks paljude seast.

Sina ise saad kõike muuta!

Ja iga inimene saab ainult ise ennast muuta!

Mina saan vaid juhendada.

Kui vajad täiendavat abi oma suhete energeetikaga, siis kirjuta mulle info@ellemuuga.com.